Blog

Putno Osiguranje sa Dodatnim Pokrićem za Kovid-19

Kompanije Dunav i Uniqa su omogućile kupovinu polisa putnog medjunarodnog zdravstvenog osiguranja sa dodatnim pokrićem u slučaju zaraze Korona virusom.

Kao i kod standardne polise putnog zdravstvenog osiguranja, Kompanije Dunav i Uniqa su svojim klijentima obezbedile da i u slučaju dijagnostifikovanja Kovid-19, preduprede moguće medicinske troškove od nekoliko stotina, pa do nekoliko hiljada evra.

Obezbeđeno pokriće po polisama putničkog zdravstvenog osiguranja kod Dunav osiguranja je do 35.000 evra, a kod Uniqa osiguranja do 30.000 evra, a pokriće za Kovid-19 se može kupiti zaključno sa 30.09.2020.g.

Vašu polisu internacionalnog putnog zdravstvenog osiguranja online, možete poručiti putem našeg sajta, viberom, mejlom ili chat-om.