Blog

Promena Cena Polisa Putnog Osiguranja

Pred ovu sezonu godišnjih odmora i letovanja, većina osiguravajućih kuća je rešila da promeni cene putnog osiguranja.

Na ovaj potez su se odlučili, zbog povećanja usluga Asistenstkih kompanija sa kojima sarađuju u inostranstvu, kao i usled globalne inflacije, koja pogađa sve industrije. Porast cena je u proseku 15% u odnosu na prošlu godinu.

Takođe, većina osiguravajućih kuća je iz svoje ponude isključila zdravstveno pokriće 15.000 evra.

 

Za pristup, i dalje pristupačnim polisama putnog osiguranja, stojimo vam na raspolaganju.