Blog

Korona - Šta Ako se Na Letovanju Razbolim

Turisti koji ovih dana kreću na more mogu da budu malo bezbrižniji, kada je reč o pandemiji Korona virusa, pošto u nekoliko osiguravajućih kuća mogu da zaključe polisu medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja koja pored standardnih rizika obuhvata i rizik od Covid-19. Svi osiguranici koji na put krenu sa ovakvom polisom putnog osiguranja, mogu da budu sigurni da na letovanju neće imati dodatne troškove, ukoliko se tokom njihovog odmora dogodi bolest prouzrokovana Korona virusom ili budu pozitivni na testu na koji ih je uputio lekar. Takođe, biće im pokriveno lečenje, ali i eventualni povratak u zemlju ili povratak dece ako su oba roditelja hospitalizovana.

Iz pokrića polise putničkog zdravstvenog osiguranja su isključeni troškovi preventivnog testiranja na Covid-19 i eventualni troškovi nastali boravkom u izolaciji u karantinu.

Uobičajena polisa putnog zdravstvenog osiguranja, inače, isključuje slučajeve koji su posledica katastrofalnih događaja u koje se ubraja i pandemija.

Dodatno pokriće za Kovid 19 obuhvata troškove pregleda lekara i testiranja u slučaju ispolјavanja simptoma infekcije radi hitne medicinske pomoći i dijagnoze infekcije Covidom 19, zatim troškove nabavke lekova u vanbolničkom lečenju za slučaj potvrđene infekcije, troškove bolničkog lečenja i troškove repatrijacije u vrednosti do 5.000 evra.

Ako se osoba razboli na letovanju, poziva kontakt centar, a operater ga usmerava u najbližu zdravstvenu instituciju. Svi troškovi se šalju direktno osiguranju, a potrebno je samo sačuvati zdravstvenu dokumentaciju i račune.

Svoju polisu putnog zdravstvenog osiguranja online ili lično možete poručiti putem mejla, chat-a, vibera ili whatsapp-a na sajtu www.putnosrbija.rs