Blog

Novosti u Polisama za Putno Osiguranje

U eri epidemije Kovid 19, svako putovanje u inostranstvo, izgleda kao nemoguća misija. Pored brojnih zabrana i testova, jedan od uslova je da i vaša polisa putnog zdravstvenog osiguranja ima uključeno pokriće, ukoliko se prilikom boravka u inostranstvu otkrije da ste zaraženi virusom Korona.

Putničko zdravstveno osiguranje treba da pokrije troškove testiranja na Kovid 19 i eventualnog bolničkog lečenja.

Većina osiguravajućih društava nudi klasično putničko medjunarodno zdravstveno osiguranje sa standardnim pokrićem 30.000evra, međutim, pokriće za Kovid bude u rasponu od 1.000evra do 5.000evra.

U Srbiji trenutno samo jedna osiguravajuća kuća nudi pokriće za Kovid, na svojim polisama za međunarodno zdravstveno osiguranje, sa sumom pokrića do 30.000evra, za teritoriju celog sveta, bez ograničenja.

Pošto osiguravajuće kuće u Srbiji polako shvataju da će Kovid pokriće na polisama za putno zdravstveno osiguranje biti svakodnevnica, trude se da prošire pokriće, tako što jedna od osiguravajućih kuća u Srbiji nudi pokriće troškova za boravak u karantinu usled zaraze sa Kovid 19.

Za najbolju opciju vaše polise za putničko osiguranje za lečenje u inostranstvu, budite slobodni da kontaktirate jedini sajt koji se isključivo i samo bavi polisama putnog zdravstvenog osiguranja.