Blog

Popunjavanje PLF obrasca za ulazak u Grčku

Počevši od 1. jula 2020. godine, svi putnici koji ulaze u Republiku Grčku, dužni su da ispune Passenger Locator Form – PLF, najmanje 48 sati pre ulaska u zemlju, pružajući detaljne informacije o mestu polaska, trajanju prethodnog boravka u drugim zemljama i adresi boravka tokom boravka u Grčkoj.

 Nakon popunjavanja PLF obrasca putnici će mejlom dobiti QR kod koji će (odštampan ili na svom mobilnom telefonu) morati da prikažu prilikom ulaska u zemlju.

Na osnovu očitanog QR koda zdravstveni tim će odlučiti da li će se obaviti testiranje ili će putnici bez dodatnog zadržavanja nastaviti put.

 Putnici kojima se obavi testiranje na novi koronavirus SARS-CoV-2 u obavezi su da ostanu u samoizolaciji  na adresi svog krajnjeg odredišta u Grčkoj. Njihovi podaci se unose u informativni sistem EODI koji je povezan sa registrom COVID radi lakšeg pronalaženja kontakata u slučaju da je test pozitivan. Po završetku skrininga putnici ulaze u Grčku, primajući uputstva o samoizolaciji dok se ne objave rezultati njihovog skrininga.

Za klijente koji preko nas kupe polisu putnog osiguranja, nudimo besplatnu pomoć oko popunjavanja PLF obrasca, obrazac možete pronaći na linku https://travel.gov.gr/

 

Sledeći podaci su neophodni za popunjavanje PLF upitnika:

1. Prevozno sredstvo kojim ulazite u Grčku;

2. Ukoliko putujete automobilom, registarski broj tablica vozila kojim ulazite u Grčku;

3. Datum ulaska u Grčku, granični prelaz ulaska u Grčku (Evzoni – S.Makedonija, Promachonas – Bugarska);

4. Prezime i ime svih putnika, pol, godina rođenja, broj pasoša, broj telefona, mejl adresa;

5. Država, region, grad, poštanski broj trenutnog prebivališta;

6. Ako ste u prethodnih 14 dana boravili u zemlji (a ne tranzitu) koja nije vaša stalna adresa, napišite ime države;

7. Država, region, grad, tačna adresa mesta u koje putujete (ukoliko ćete boraviti na još nekoj adresi u Grčkoj, dopišite);

8. Podaci kontakt osobe u Srbiji (ko u svakom momentu može da vas kontaktira) - prezime i ime, država, grad, broj telefona, mejl adresa.

 

Podatke koje nam pošaljete za izradu polise možemo upotrebiti za popunjavanje PLF obrasca, tako da ih ne morate dodatno dostavljati.

U svakom momentu nas možete kontaktirati putem telefona, mejla, chata, jasno istakutih na našem sajtu.