Blog

Putno Osiguranje i Korona

U susret sezoni putnog osiguranja, a nakon epidemije Kovid-19 koja je zadesila ceo svet, većina putnika se pita „hoće li moja polisa medjunarodnog putnog zdravstvenog osiguranja da pokrije ako se razbolim od Korone?“

Sve osiguravajuće kuće pokrivaju sve radnje i analize do uspostavljanja dijagnoze za Kovid 19, međutim, lečenje ne.

Međutim, ako je verovati sajtu B92.net, a pozivajući se na RFZO, to bi moglo da bude rešeno u samim državama u koje putujete.

"Srbija ne pokriva troškove lečenja od korona virusa ako se zateknete u Grčkoj, ali zato Grčka i većina evropskih zemalja pokriva troškove lečenja svih onih koji se zateknu na njihovom tlu. Ovo se odnosi isključivo na one koji obole od korona virusa. Za sve ostale bolesti i nezgode, zavisi od države da li ima međunarodni sporazum sa Srbijom oko lečenja."

Izuzeci su države poput SAD-a i još nekih, ali većina zemalja, kako dodaju u RFZO, ima u svojim zakonima regulisanu obavezu besplatnog lečenja svih obolelih od kovida 19 koji se zateknu na njihovom tlu, a medjunarodno osiguranje putnika pokriva sve događaje, koji prethode testiranju na Korona virus. 

Polisa putnog osiguranja i dalje pokriva sve nepredviđene zdravstvene događaje, kao i pre epidemije Kovid-19.

Za najpovoljniju polisu putnog zdravstvenog osiguranja popunite upitnik na strani https://www.putnosrbija.rs/