© 2020 Putno Srbija

Pomoć na putu – na putovanje bez brige

Pre nego što se ove godine uputite u neko od letovališta na crnogorskom, bugarskom ili grčkom primorju, ukoliko putujete svojim vozilom, razmislite o kupovini putne asistencije za svoj automobil.

Na našem tržištu radi više specijalizovanih kompanija koje nude ovu vrstu asistencije na teritoriji naše zemlje, ali i Evrope.

U skladu sa pokrivenim situacijama, broju kilometara prilikom šlepovanja, i teritoriji za koju se kupuje pokriće, cena za ovakve pakete bude od 2.500 rsd do 14.000 rsd na godišnjem nivou.

Usluge koje su najčešće zastupljene su popravka manjeg kvara na licu mesta ili šlep do najbližeg servisa, organizacija, pokriće troškova smeštaja u slučaju da vozilo ne može da se popravi isti dan,  organizacija i pokriće nastavka putnovanja na planiranu destinaciju, povratak vozila u domovinu - ukoliko popravka ne može da se izvrši u 10 radnih dana.

Većina ljudi kupuje ovakvu uslugu samo za putovanje na letovanje, a zaboravljamo da i ostatak godine takođe koristimo automobil.